clanak False

Oglasna ploča

11.08.2020.

LOKACIJSKE DOZVOLE
Lokacijska 
dozvola
Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/178 GIP PIONIR d.o.o.   izgradnja stambeno-poslovna građ. i TS sa internim prometnim pješačkim i zelenim površinama Vrapče 12.08.2020. 15.09.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/20-001/152 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja vodoopskrbne mreže u ulicama Struki i Strukov breg Struki i Strukov breg 31.07.2020. 11.08.2020. link
Lokacijska 
dozvola
UP/I-350-05/19-001/209 Grad Zagreb   izgradnja dijela ulice Gramača Gramača 16.07.2020. 19.08.2020. link
 

GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa
Početak
Završetak
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2017 Marko Štimac   GD-građenje samostojeće individualne građevine – montažne nadstrešnice od čeličnih profila i limova, poslovne namjene Karlovačka c.bb 11.08.2020. 19.08.2020 link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/296 Matija Matečić   GD-samostojeća stambena građevina Gornji Stenjevec 11.08.2020. 19.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2511 PRVA ZONA d.o.o.   izgradnja stambene građevine Prečko 10.08.2020. 18.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2707 Davor Fabijančić   izgradnja stambene građevine Mikulići 10.08.2020. 19.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2271 Mislav Oršić   izgradnja stambene građevine VII. Retkovec 07.08.2020. 15.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1629 Nada Bizjak   izgradnja stambene građevine Stenjevčica 07.08.2020. 01.09.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/355 Ruđer Novak Mikulić   rekonstrukcija stambene građevine Bele Čikoša 07.08.2020. 02.09.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/275 Elvira Topčagić   izgradnja stambene građevine Ulica fra Luje Maruna 06.08.2020. 18.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2637 Josip Pozaić   izgradnja stambene građevine Bjelovarska 06.08.2020. 14.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/294 KOLEDOVČINA NEKRETNINE d.o.o.   izgradnja gospodarsko - poslovne građevine Koledovčina 06.08.2020. 14.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2377 MDK GRAĐEVINAR d.o.o.   izgradnja stambene građevine Drinska 03.08.2020. 11.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2000 Mario Marković   rekonstrukcija stambene građevine Burićeva 18 03.08.2020. 11.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2612 Tomislav Dabac   izgradnja stambene građevine Tarska 10 29.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2182 Tomislav Dujmović   rekonstrukcija stambene građevine Kišpatićeva 7A 24.07.2020. 01.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2445 Romano Posavec   izgradnja stambene građevine Zaostroška 31.07.2020. 24.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/612 Alen Stanišić   izgradnja stambeno - poslovne građevine Vitezićeva 9 31.07.2020. 02.09.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2278 Janko Crnogorac i Zdravko Hranić   rekonstrukcija stambene građevine Gordana Jankovića 21 31.07.2020. 07.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/226 Marko Jeftić   izgradnja stambene građevine Jelašićka bb 30.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1725 Milan Miličević   izgradnja stambene građevine Radnički dol bb 30.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/656 CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.   izgradnja poslovne građevine Prečko 5A 30.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2524 Vesna i Vlado Opačak   rekonstrukcija stambene građevine Podbrežje V. 21A 29.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2483 IZGRADNJE M d.o.o.   rekonstrukcija stambeno - poslovne građevine Mesnička 29.07.2020. 27.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2251 BOROVJE DOM d.o.o.   izgradnja stambene građevine Ulica grada Chicaga 29.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/1405 Josip Roščić   izgradnja stambene građevine Prevendari 27.07.2020. 02.09.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/152 Aleksandar Jazbec   izgradnja stambene građevine Furjanička bb 27.07.2020. 10.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2271 Mislav Oršić   izgradnja stambene građevine VII. Retkovec 27.07.2020. 07.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/336 GWT d.o.o.   izgradnja stambeno - poslovne građevine M. Ogrizovića 24.07.2020. 04.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2106 Eduard i Marina Bižić   izgradnja stambene građevine I. Lackovića Croate 24.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2519 ADORO d.o.o.   rekonstrukcija poslovne građevine Kanalska 23.07.2020. 04.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/19-001/2176 Krunoslav Jokić   izgradnja stambene građevine J. Račića 22.07.2020. 06.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/359 Ivan Škegro   stambena građevina, izgradnja Platana 25A 13.07.2020. 03.08.2020. link
Građevinska 
dozvola
UP/I-361-03/20-001/587 Ivan Baković   izgradnja stambene građevine Obojski gaj 8 10.07.2020. 10.08.2020. link


  
 
OSTALI SPISI
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak Završetak   
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/16-005/398 Vesna Švec Hercigonja   utvrđivanje građevne čestice R. Cimermana 28 29.06.2020. 07.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/17-005/306 Radmila Panić   utvrđivanje građevne čestice Mošćenički odvojak 23.07.2020. 31.07.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/795 Mirko Zdelar   utvrđivanje građevne čestice Kotorska 8 21.07.2020. 06.08.2020 link