clanak False

Oglasna ploča

20.06.2017.
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS LOKACIJSKE DOZVOLE
Predmet Klasa Investitor   Građevina   Adresa Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/129 Grad Zagreb   izgradnja Spojne ulice između Grižanske i Međugorske   Spojna ulica 18.02.2019. 04.03.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/23 Grad Zagreb   izgradnja Čakovečke ulice sa odvodnjom i obostranim pješačkim nogostupom na dijelu Trakoščanske ulice do ulice Bartola Kašića   Čakovečka ulica 14.02.2019. 08.03.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/208 Grad Zagreb   rekonstrukcija dijela Bencekovićeve ulice izgradnjom nogostupa   Bencekovićeva ulica 14.02.2019. 01.03.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/17-001/326 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja javnog kanala   Šuškovići,Markuševečki Popovec
 
14.02.2019. 26.02.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/178 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja vodoopskrbnog cjevovda   Oporovečki breg-Jalševec-Sv.Barbara 13.02.2019. 27.02.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/57 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja vodoopskrbnog cjevovda u ulici Polanjščak do k.br. 17   Polanjščak 12.02.2019. 26.02.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/262 Grad Zagreb   rekonstrukcija Vrisničke ulice   Vrisnička ulica 06.02.2019. 01.03.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/8 Violeta Grilec   izgradnja stambene građevine Šćitarjevska 66 18.02.2019. 28.02.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/65 Krešimir Marijan   izgradnja stambene građevine Grahovljanski put 15.02.2019. 04.03.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/17-001/288 ROTO TRANS d.o.o.   samostojeća gospodarska građevina proizvodne namjene Radnička 15.02.2019. 26.02.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/1537 Najdanović Marija Vesna   izgradnja stambene građevine Horvatovac 11.02.2019. 25.02.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/694 Mobidom d.o.o.   izgradnja stambeno-poslovne građevine Oreškovićeva ulica bb 11.02.2019. 26.02.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/18-001/778 Grad Zagreb   rekonstrukcija i natkrivanje sjeverne i zapadne tribine stadiona Maksimir Maksimirska cesta 05.02.2019. 18.02.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U OSTALE SPISE
 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak    
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/858 Božidar Jurišić   utvrđivanje građ.čestice  stambene zgrade i tri pomoćne Ukrinska 4 18.02.2019. 05.03.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/945 Vrbički Ranka   utvrđivanje građevne čestice za poslovnu zgradu izgrađenu na k.č. 349/1 k.o.Dubrava Sunekova ulica 19/b 12.02.2019. 25.02.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/67 Radojka Plazina   utvrđivanje građ.čestice  stambene zgrade na k.č. 3642/2 k.o.Peščenica Leprovička 33 11.02.2019. 27.02.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/14 Ruža Basar Dianić   utvrđivanje građ.čestice  stambene zgrade na k.č.8819,7877/3 i 8818/45 k.o.Dubrava Sopnička 27 11.02.2019. 27.02.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/837 Hasan Šišić Bećirević   utvrđivanje građ.čestice  stambene zgrade na k.č. 4214/1 k.o.Žitnjak Kozari bb 22.01.2019. 19.02.2019. link