clanak False

Oglasna ploča

20.06.2017.
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS LOKACIJSKE DOZVOLE
Predmet Klasa Investitor   Građevina   Adresa Početak
oglašavanja
Završetak
oglašavanja
DOKUMENT
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/14 Grad Zagreb   rekonstrukcija Ulice braće Oružec   Ulica braće Oružec 24.06.2019. 11.07.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/269 VDM NEKRETNINE   izgradnja stambene zgrade   Nova cesta 24.06.2019. 08.07.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/31 Gradske plinare Zagreb   izgradnja niskotlačnog plinovoda   Voćarska ulica 18.06.2019. 03.07.2019. link
Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole UP/I-350-05/19-001/134 PROVO PROJEKT d.o.o.   izgradnja stambene zgrade i trafostanicom   Medarska 14.06.2019. 28.06.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/251 OKTAL PHARMA d.o.o.   izgradnja poslovne zgrade   Utinjska 11.06.2019. 27.06.2019. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/36 VIO d.o.o.   rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda   Uskočka 22.05.2019. 26.06.2019. link


  
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS GRAĐEVINSKE DOZVOLE
OBJAVE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/459 Vinko Arelić   izgradnja stambene građevine Dežanovečki put 19 24.06.2019. 08.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/339 Grad Zagreb   rekonstrukcija centralnog uređaja za pročišćav.otpadnih voda Žitnjak 17.06.2019. 01.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/202 Đurđica Pečenko   rekonstrukcija stambene zgrade Granešina 17.06.2019. 02.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1131 VDM Grad Zagrebd.o.o.   stambena zgrada-izmjena i dopuna GD Nova cesta 17.06.2019. 03.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/426 AKTIS PROJEKT d.o.o.   izgradnja stambeno-poslovne građevine Mandaličina 17.06.2019. 08.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/451 INCEL d.o.o.   izgradnja stambene građevine Ogrizovićeva 22 14.06.2019. 05.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/102 IMPORTO GRAĐENJE d.o.o.   izgradnja stambene građevine Drežnička 13.06.2019. 01.07.2019. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/252 TIM-ORANICE JEDAN d.o.o.   izgradnja stambeno-poslovne zgrade Pavlenski put 12.06.2019. 26.06.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U OSTALE SPISE
 
Predmet KlasaMotajička  5 Investitor   Građevina Adresa Početak    
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/333 Anka Švigir   utvrđivanje građ.čestice za postojeću stambenu i pomoćnu zgradu  Cesta Ivana Mažuranića 143 21.06.2019. 10.07.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/320 Siniša Pejić   utvrđivanje građ.čestice za postojeću stambenu zgradu  Motajička  5 19.06.2019. 15.07.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/239 Iva Oroz   utvrđivanje građ.čestice za postojeću stambenu zgradu  III Luka 2d 19.06.2019. 15.07.2019. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/597 Stjepan Cumbaj   utvrđivanje građ.čestice za stambenu i dvije gospodarske zgrade  Blaguška 10.06.2019. 26.06.2019. link