clanak False

Oglasna ploča

22.01.2020.
P6.01.2020.- 
JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS LOKACIJSKE DOZVOLE
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/287 Grad Zagreb   izgradnja javnog parka sa rasvjetom Dubrava 22.01.2020. 05.02.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/115 Grad Zagreb   izgradnja ulice 144.brigade Hrvatske vojske od ulice Borisa Ulriha do Savske ceste,Sesvete 21.01.2020. 04.02.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/290 Vodoopskrba i odvodnja   rekonstrukcija dolinskog kanala Mesci - Istarska Sesvetski Kraljevec 20.01.2020. 05.02.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/144 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.   izgradnja benzinske postaje INA STUPNIK ZAPAD Stupnik 17.01.2020. 30.01.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/207 Grad Zagreb   rekonstrukcija ulice Stipana Vilova Ulica Stipana Vilova 16.01.2020. 04.02.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/197 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   izgradnja preljevnog kanala u Horvaćanskoj ulici do ispusta u rijeku Savu Horvaćanska  14.01.2020. 28.01.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/325 Oktal pharma d.o.o.   izgradnja i rekonstrukcija poslovnih zgrada Klara 13.01.2020. 30.01.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/19-001/474 Luxuria graditeljstvo d.o.o.   izgradnja stambene građevine s potpornim zidovima Kukuljevićeva 27 31.12.2019. 21.01.2020. link
Lokacijska dozvola UP/I-350-05/18-001/329 TRCZ Automobili d.o.o.   izgradnja poslovne građevine Velimira Škorpika 27.12.2019. 21.01.2020. link
 

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa
Početak
Završetak
oglašavanja
DOKUMENT
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1876 Matej Brozović   stambena građevina Hlebinska 23A 22.01.2020. 12.02.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1587 Vodoopskrba i odvodnja   izgradnja sabirnog kanala za odvodnju Klara 02.01.2020. 09.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1492 Dragurin Cvrtila   rekonstrukcija slobodnostojeće individualne stambene građevine Desprimska III.odvojak 7A 13.01.2020. 20.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/2088 Patria Nostra d.o.o.   izgradnja stambene građevine Šipkovica bb 21.01.2020. 31.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1814 Angela Perlić,Matija Ribić   stambena građevina Brezovica 21.01.2020. 03.02.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/2091 STUDIO KREATOR d.o.o.   rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine Centar 21.01.2020. 04.02.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1499 PROJEKT S d.o.o.   izgradnja stambene građevine Vrapče 20.01.2020. 03.02.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/695 Grad Zagreb   rekonstrukcija dijela ulice Srednjak od Spojne ceste do k.br. 82 Srednjak 16.01.2020. 30.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-001/1939 Paron d.o.o.   izgradnja transformatorske stanice, I etapa izgradnje stambeno-šoslovnog kompleksa Lovinčićeva-Ivekovićeva 16.01.2020. 23.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1155 Grad Zagreb   rekonstrukcija - izgradnja dijela ulice Gračanska cesta Gračani 15.01.2020. 31.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1989 Josip, Marko i Jelena Vladić   izgradnja nove stambene građevine umjesto postojeće Jordanovac 95 14.01.2020. 24.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1820  Grad Zagreb   izgradnja parkirališta s javnom rasvjetom Dubrava 10.01.2020. 17.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/2539 Ivana Ivanović   stambena zgrada Granešina Nova 13.01.2020. 07.02.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/2192 BOK-B PROJEKT d.o.o.   izgradnja višestambene građevine Sesvetski Kraljevec 10.01.2020. 24.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1827 Spar Hrvatska   rekonstrukcija i dogradnja trgovačkog centra Blato 09.01.2020. 16.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1976 Dragan Šujeranović   izgradnja stambene građevine Požarinje bb 02.01.2020. 20.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/602 Domak d.o.o.   rekonstrukcija proizvodno poslovne građevine  Lučko 03.01.2020. 13.01.20202. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1617 Baymax d.o.o.   izgradnja poslovne građevine Podsused 03.01.2020. 16.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/2075 Setom d.o.o.   izgradnja stambene građevine Bencekovićeva 33 02.01.2020. 17.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1932 Paron d.o.o.   izgradnja građevine A,II etapa izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Peščenica 31.12.2019. 13.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1939 Paron d.o.o.   izgradnja transformatorske stanice i I etapa izgradnje stambeno poslovnog kompleksa Peščenica 31.12.2019. 13.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1794 Tehnikagradnja   izgradnja nadzemne stambene građevine oznake "A",GD Ulica Grada Chicaga 15.11.2019. 23.11.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1558 Jadranovo d.o.o.   dogradnja i rekonstrukcija Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek,GD Kušlanova 59a 16.12.2019. 24.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1649 Tehnikagradnja d.o.o.   izgradnja podzemne garaže kao I faza izgradnje složene stambneo-poslovne građevine,GD Ulica Grada Chicaga 02.10.2019. 10.10.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1407 GIP Pionir d.o.o.   NTS 1241 Špansko-sjever, I etapa Špansko 26.11.2019. 03.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1087 Marta Krizmanić   rekonstrukcija postojeće stambene i pomoćne građevine, GD Dragutina Freudereicha 4 09.12.2019. 17.12.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/940 Petra Peharec Štefanić   rekonstrukcija stambene građevine,GD Rebrovac 13 18.11.2019. 26.11.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/2034 Prosco d.o.o.   poluugrađena stambena zgrada, GD Trešnjevka 24.12.2019. 01.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/689 Sesvete projekt d.o.o.   zamjenska stambena građevina II Vrandučka 9 24.12.2019. 14.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1815 Marija Rajić   izgradnja stambene građevine Albe Vidakovića 10 23.12.2019. 10.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1665 Magdalena Andrijanić Nenadić   rekonstrukcija stana Ivice Perića 5 20.12.2019. 29.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/18-001/1098 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.   rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Resnik Resnik 18.12.2019. 07.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1723 Ivica Ćubel i Ivana Ratkajec Ćubel   rekonstrukcija stambene građevine Moldavska 14 19.12.2019. 27.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1347 Sanja Piškor   rekonstrukcija stambene građevine i izgradnja pomoćne Ulica česmina 20 19.12.2019. 27.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/854 Robert Sambolek   izgradnja stambene građevine Kupinečki Kraljevec 19.12.2019. 30.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/302 Marko Pezo   izgradnja stambene građevine V. Požarinje 3 18.12.2019. 13.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1641 Hrvoje Rubčić   rekonstrukcija stana Horvatova 13E 17.12.2019. 27.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/907 Planing d.o.o. i Navi projekt d.o.o.   prenamjena poslovnog prostora Gradišćanska 16.12.2019. 08.01.2020. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1587 VIO d.o.o.   izgradnja sabirnog kanala odvodnje naselje Klara 13.12.2019. 24.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/467 Ivo i Vesna Živković   izgradnja stambene građevine Malešnica 16.12.2019. 27.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/466 Kristijan Živković   izgradnja stambene građevine Malešnica 16.12.2019. 27.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1584 Ivana Samardžić   izgradnja stambene građevine Sesvete 13.12.2019. 22.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1791 Institut Ruđer Bošković   izgradnja i rekonstrukcija instalacije plina unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković na k.č. 3311/1 k.o.Centar Bijenička cesta 54 13.12.2019. 24.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1845 Daria Matiukhe   izgradnja stambene građevine Juraja Njavre bb 12.12.2019. 20.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/2034 Prosco d.o.o.   izgradnja stambene građevine Trešnjevka 11.12.2019. 23.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1770 Duga studio d.o.o.   izgradnja stambene građevine Krapinska bb 10.12.2019. 18.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1265 Grad Zagreb   rekonstrukcija Tržnice Špansko Špansko 10.12.2019. 23.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/2021 Zora Primorac   rekonstrukcija, proširenje stana na 2. katu na tavanski prostor i rekonstrukcija krovišta stambeno-poslovne zgrade Gajeva 7 09.12.2019. 20.12.2019. link
Građevinska dozvola UP/-361-03/19-001/1820 Grad Zagreb   izgradnja parkirališta s javnom rasvjetom Dubrava 06.12.2019. 20.12.2019. link


  
 
JAVNI POZIV ZA UVID U OSTALE SPISE
Predmet Klasa Investitor   Građevina Adresa Početak Završetak 
oglašavanja
DOKUMENT
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/583 Željko Herceg i Robert Mihaljević   utvrđivanje građevne čestice za stambenu zgradu Janka Rakuše 3-7 21.01.2020. 04.02.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/634 Milan Vukušić   utvrđivanje građevne čestice za stambenu zgradu Jalševečka cesta 30 14.01.2020. 03.02.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/425 Ivana Skazlić   utvrđivanje građevne čestice za stambenu zgradu Prekvršje,Odvojak Poljaki 16 16.01.2020. 03.02.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/679 Ivan Kukuruzović   utvrđivanje građevne čestice za stambenu zgradu Kozari Bok V odvojak 5/1 14.01.2020. 28.01.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/18-005/812 Ivan Mikolić   utvrđivanje građ.čestice za postojeću stambenu i pomoćnu zgradu Pustički 20,Blaguša 13.01.2020. 27.01.2020. link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice UP/I-350-05/19-005/807 Nikola Tunjić   utvrđivanje građ.čestice za stambenu i pomoćnu zgradu Kozari bok 37 26.11.2019. 23.12.2019. link