clanak False

Okrugli stol "Smjernice za prehranu osoba s invaliditetom"

19.04.2017.

 

Prema Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. i njezinu Provedbenom planu, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe  s invaliditetom je, u suradnji s Udrugom za prevenciju prekomjerne težine,  28. veljače 2012. organizirao okrugli stol «SMJERNICE ZA PREHRANU OSOBA S INVALIDITETOM» za osobe s invaliditetom, građane i stručnu javnost koja je zainteresirana za ovu problematiku.

Pravilna prehrana preduvjet je dobrog i kvalitetnog života, a uspostavljanje prehrambenih sklonosti i navika proces je koji počinje od najranije dobi. Stoga još u najranijoj dobi treba posvetiti pravilnoj prehrani, naročito ako se radi nekoj vrsti invaliditeta, a posebno ako se radi o vrlo teškim oštećenjima lokomotornog sustava, oštećenja živaca ili drugih teškoća kao šo su sindrom Down, celijakija, bulozna epidermoliza i sl. i u takvim slučajevima već stečene pravilne prehrambene navike mogu olakšati pojavu i drugih zdravstvenih pridruženih komplikacija.

Na okruglom stolu izlagali su prehrambeni stručnjaci: Irena Švenda. mr.sc—mag.nutricionizma, Tomislav Petrušić, dr. (ayu) i Ivana Petrušić, stručnjakinja za ayurvedsku prehranu, a raspravu je moderirala  Sonja Njunjić, voditeljica i urednica emisije «Čovjek i zdravstvena kultura».

                             

 Prisutni su ujedno imali priliku izmjeriti tlak i šećer u krvi, a  Udruga za prevenciju prekomjerne težine je podijelila naputke  i brošure o pravilnoj prehrani.