clanak False

Općenito

26.04.2019.
REGISTAR ZAKLADA

Dana 1. ožujka 2019. stupio je na snagu novi Zakon o zakladama („Narodne novine“, br. 106/18). Člankom 16. stavak 1. toga Zakona, propisano je da se zaklade  upisuju u registar zaklada pri uredima državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklada.

POVEZNICA: link na Ministarstvo uprave