clanak False

Oprema iz projekta podjeljena dječjim vrtićima Grada Zagreba

19.04.2017.U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, 17. travnja. 2014. realizirana je aktivnost nabave didaktičke opreme. Setovi didaktičke opreme dostavljeni su u dječji vrtić Milan Sachs te su podijeljeni drugim dječjim vrtićima koji sudjeluju u projektu. Nabava didaktičke opreme sufinancirana je od strane Europske unije, tj iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Sukladno ugovornim obvezama vidljivosti, svaki dio didaktičke opreme obilježen je službenom oznakom EU. Isti dječji vrtići će opremu koristiti u radu s djecom u sklopu realizacije programa rada s djecom i programa projekta.  Nabavljena didaktika osigurat će bolju potporu razvoju svakog pojedinog djeteta u programu.U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, 24. travnja 2014. realizirana je i aktivnost nabave logopedske opreme koja je dostavljena u  Dječji vrtić Milan Sachs,  logopedski set za poticanje jezično – govornog razvoja. Nabava logopedske opreme je kao i projekt sufinancirana od strane Europske unije, tj iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Setovi su prema planu podijeljeni dječjim vrtićima  koji sudjeluju u projektu. Sukladno ugovornim obvezama o vidljivosti opreme, svi dijelovi opreme obilježeni su službenom oznakom EU. Djelatnici vrtića educirali su se o načinu uporabe dobivene opreme, a istu opremu vrtić će koristiti ne samo u okviru projekta FERTEO, nego i za svu potrebitu djecu u vrtiću.