lista bez dat + 107311

Osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva