clanak False

Osnovna škola Sesvetski Kraljevec u naselju Iver - Simbolično OTVORENA 16. listopada 2014.

19.04.2017.

8. svibnja 2009. - položen kamen temeljac

22. srpnja 2009. obilazak gradilišta

4. prosinca 2013. - nastavak gradnje OŠ Sesvetski Kraljevec

25. travnja 2014.

16. listopada 2014. - Simbolično otvorenje

Nakon što je polovicom 2011. prekinuta gradnja stvoreni su preduvjeti za nastavak gradnje osnovne škole. VIŠE...