clanak False

Ostali poslovi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

19.04.2017.

Uz navedena prava socijalne skrbi koja su utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 i 19/15, 06/16, 16/1623/1604/1906/20, 17/20 - pročišćeni tekst22/20 i 08/21), Ured provodi i sljedeće poslove:
Pravo na troškove ogrjeva
Zdravstvena zaštita zdravstveno neosiguranih osoba
Izdavanje mišljenja za dodjelu gradskih stanova u najam izvan liste reda prvenstava