clanak False

Poslovi zaštite nerazvrstanih cesta u djelokrugu Gradskog ureda za mjesnu samoupravu

19.04.2018.
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela i Odlukom o nerazvrstanim cestama određeno je da Gradski ured za mjesnu samoupravu, na zahtjev pravne ili fizičke osobe, odobrava:
- prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,
- privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti I. reda za vrijeme izvođenja radova ili radnji sukladno prometnom elaboratu.
 
Gradski ured od 1. srpnja 2018. također izdaje suglasnost za prekopavanje nerazvrstane ceste I. reda radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.
Suglasnoti za prekopavanje nerazvrstanih cesta II. i III. reda te privremenu regulaciju prometa na tim cestama izdaje Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste.
 
Popis nerazvrstanih cesta I. reda