clanak False

Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Ratko Maričić,
Darko Katuša,
Zlata Trošelj,
Grgo Jelinić.
 

Radna tijela gradonačelnika