clanak False

Povjerenstvo za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba

07.11.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Povjerenstvo za
izradu Procjene
rizika od velikih
nesreća

za područje
Grada Zagreba

 
(7.11.2018.)
 
 
 
- za koordinatora:
Josip Hibler;
- za izvršitelja:
Ozren Ilijaš;
- za nositelja verifikacije statističkih izračuna:
Darko Šiško; 
- za nositeljicu verifikacije scenarija „Industrijske nesreće“:
Gabrijela Subašić; 
- za nositelje verifikacije scenarija „Potres“ i „Poplava“:
Mario Miličević,
Marijana Sironić, 
- za nositeljicu verifikacije scenarija „Ekstremne temperature“ i „Epidemije i pandemije“:
Matijana Jergović  
- za osiguravanje statističkih podataka o godini izgradnje građevina kritične infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba:
Damir Lasić,
Marija Bujanović Bazjak.
 

Radna tijela gradonačelnika