clanak False

Povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba

05.10.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
izvannastavnu aktivnost

„Građanski odgoj i
obrazovanje“ u osnovnim
i srednjim školama
Grada Zagreba

 
(5.10.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Tomislav Reškovac;

- za članove:
Nikola Baketa,
Karin Doolan,
Tina Đaković,
Ani Grbin Janović,
Gordana Ljubas,
Ivana Plazonić,
Ana Šutalo Barić,
Lucija Topolovec.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba