clanak False

Povjerenstvo za određivanje uvjeta oblikovanja javnih satova na području Grada Zagreba

28.09.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za određivanje uvjeta oblikovanja
javnih satova na području Grada Zagreba
(28.9.2017.)
 
- za predsjednika:
Silvije Novak,
- za članove:
Martina Bienenfeld,
Sanja Jerković,
Mirjana Jevrić,
Zoran Nevistić.
 

Radna tijela gradonačelnika