clanak False

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Zagreba

23.06.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
osobe s invaliditetom
Grada Zagreba
 
(23.6.2017.)
(izmjena 26.9.2017.,
26.4.2018.,1.12.2020.)
- za predsjednika:
Marinka Bakula-Anđelić;
- za članove:
Branimir Šutalo,
Mario Miličević,
Ivana Portolan Pajić,
Slavko Borac,
Antun Moguš,
Petar Kraljević,
Marica Mirić,
Milan Ožegović,
Goran Denis Tomašković,
Mirjana Juriša,
Lucijan Orlić,
Nada Vorkapić,
Nela Jurić,
Tatjana Štritof.

 

Radna tijela gradonačelnika