clanak False

Povjerenstvo za postupanje s pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba uklonjenih s javnih površina

19.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za postupanje s pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba uklonjenih s javnih površina
(19.7.2017.)
- za predsjednika:
Krunoslav Tkalčić;
- za članove:
Vibor Videc,
Ivan Brzović,
Ivan Babić,
Saša Milošević.

Radna tijela gradonačelnika