clanak False

Povjerenstvo za praćenje provedbe strateških dokumenata za uključivanje Roma na području Grada Zagreba

26.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
praćenje provedbe
strateških dokumenata
za uključivanje
Roma na području
Grada Zagreba
(26. 7. 2017.)
(izmjena 28.2.2018., 31.1.2019., 23.9.2020., 5.1.2021.)
- za predsjednicu:
Jelena Pavičić Vukičević,
- za zamjenika predsjednika:
Neđatin Kamberovski,
- za članove:
Elizabeta Knorr,
Jasna Tucak, 
Lidija Šarlija Đurin,
Snježana Puškadija,
Raman Fazlievski,
Nura Ismailovski,
Anka Dalipovski,
Goran Petrović,
Vesna Mandić,
Nela Jurić,
Ivana Roca,
Veljko Mihalić,
Tanja Horvatin.   
 

Radna tijela gradonačelnika