clanak False

Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba

26.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za prodaju
nekretnina u vlasništvu

Grada Zagreba
(13.9.2017.)    
(izmjena 14.10.2020.)
 
-novi mandat: izmjena 26.11.2021.
 
-za predsjednika:
Luka Korlaet,
 
-za zamjenika predsjednika:
Marina Ivandić,
 
-za članove:
Azra Sarić,
Bruno Sučić,
Juro Ivelj.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba