clanak False

Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba

10.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba
(10.7.2017.)
- za predsjednika:
Jelena Pavičić Vukičević;
- za zamjenika predsjednika:
Miodrag Demo;              
- za članove:
Grgo Jelinić,
Darko Katuša,
Ratko Maričić,
Biserka Bucković,
Jasminka Lukač.
 

Radna tijela gradonačelnika