clanak False

Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba

25.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
prodaju stanova
u vlasništvu
Grada Zagreba

(10.7.2017.)
 
-novi mandat: izmjena 25.11.2021.
 
-za predsjednika:
Nikola Zdunić,
 
-za zamjenika predsjednika:
Iva Ivšić,
 
-za članove:
Ivana Zidanić,
Ornela Medić,
Tomislav Dumančić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba