clanak False

Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele potpore samostalnim umjetnicima

24.12.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provođenje postupka

dodjele potpore
samostalnim umjetnicima

(24.12.2020.)
 
- za predsjednicu
Laura Topolovšek

- za članove
Eva Brunović,
Nikola Stojadinović

Radna tijela gradonačelnika