clanak False

Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa poslovnog objekta za potrebe smještaja djece predškolske dobi na području Gradske četvrti Trnje, naselje Sigečica

02.11.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa poslovnog objekta
za potrebe smještaja djece predškolske dobi na području Gradske četvrti Trnje, naselje Sigečica

(2.11.2017.)
 
- za predsjednika:
Ivica Lovrić;
- za članove:
Vanda Ritz,
Bosiljka Devernay,
Kristina Jurčić,
Martina Glasnović.
 

Radna tijela gradonačelnika