clanak False

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš

13.10.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za stratešku procjenu 
utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš
(13.10.2017.)
(izmjena 3.1.2018.)
 
 
- za predsjednicu:
Sandra Tucak Zorić;
- za zamjenicu predsjednice:
Vesna Vugec;
- za članove: 
Ankica Pavlović,
Tanja Šinko,
Natalija Čengić Zglavnik,
Ivica Rovis,
Aleksandra Anić Vučinić,
Tihana Ledecki,
Matijana Jergović;
- za tajnicu:
Sandra Hamin;
- za zamjenicu tajnice:
Snježana Kolarić.

Radna tijela gradonačelnika