clanak False

Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

13.12.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ustupanje
građevinskog zemljišta
za stambeno zbrinjavanje članova
obitelji smrtno 
stradalog i nestalog
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
i hrvatskog ratnog
vojnog invalida
iz Domovinskog rata

 
(13.12.2018.)
 
- za predsjednika:
Darko Katuša;
 
- za članove:
Petar Bajan,
Irena Rukavina Šironja,
Edit Rakić,
Vesna Mihaljević,
Mirjana Korać Jelić,
Drago Jurić,
Suzana Havelka Noršić,
Sebastijan Bušić.
 

Radna tijela gradonačelnika