clanak False

Povjerenstvo za vođenje i praćenje ugovorene koncesije Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

18.10.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
vođenje i praćenje
ugovorene koncesije
Projekt infrastrukturnih
objekata za potrebe
izgradnje centralnog
uređaja za
pročišćavanje
otpadnih voda
grada Zagreba

(18.10.2017.)
(izmjena 29.11.2017.)

-novi mandat: izmjena 2.9.2021.
 
- za predsjednicu:
Tatjana Operta;
 
- za zamjenicu predsjednice:
Ana Rakarić;
 
- za članove:
Robert Faber,
Ivan Buljan,
Goran Šarić,
Nela Jurić,
Branka Bošnjak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba