clanak False

Povjerenstvo za vođenje i praćenje ugovorene koncesije Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

18.10.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za vođenje i praćenje ugovorene koncesije Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
(18.10.2017.)
(izmjena 29.11.2017.)
- za predsjednicu:
Mirka Jozić;
- za zamjenika predsjednice:
Mladen Tomac;
- za članove:
Ivan Šikić,
Damir Đerzić,
Vesna Ćurković,
Ines Bravić,
Miro Laco.
 

Radna tijela gradonačelnika