clanak False

Povjerenstvo za zaštitu građevina od grafita

03.08.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za zaštitu
građevina od grafita

 
(3.8.2023.)
 
 
- za predsjednika:
Tihomir Milovac,

- za zamjenicu predsjednika:
Marta Kiš,

- za članice:
Antonia Matković Šerić,
Mato Mauhar,

- za zamjenike članova:
Luka Margetić,
Zrinka Puhlin.

 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba