clanak False

Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji

29.11.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji
(29.11.2017.)
(izmjena 28.7.2020.)
- za predsjednicu:
Romana Galić;
- za članove:
Irena Cajner Mraović,
Rada Borić,
Maja Mamula,
Željka Barić,
Tihana Zadro,
Jasna Tucak, 
Vanda Bazmenjak, 
Nikolina Grubišić Požar, 
Marija Halić, 
Elizabeta Radonić,
Marija Crnković,
Sonja Vrandečić,
Goranka Ratković,
Miruna Kastratović,
Ivana Jolić,
Tatjana Štritof.
.
 

Radna tijela gradonačelnika