clanak False

Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Umjetnost i kultura online

19.05.2020.
Ministarstvo kulture objavilo je 18. svibnja 2020. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura online“.
 
PREDMET POZIVA
Poziv Umjetnost i kultura online usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.
OPĆI CILJ POZIVA 
Povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta.
PRIHVATLJIVI KORISNICI
Organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti).
PRIHVATLJIVI PARTNERI
• organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga), 
• javne ustanove u kulturi,
• jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
PRORAČUN I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 25.000.000,00 HRK
Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK.
SUFINANCIRANJE PROJEKTA
Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
Prijedlozi će se zaprimati od 18. svibnja 2020. do 31. prosinca 2020.
 

Vijesti i aktualnosti