clanak False

Poziv za gradnju punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

30.06.2020.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 30. lipnja 2020. objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020. 
Cilj i svrha ovoga Poziva je sufinanciranje izgradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik.

Prihvatljivi prijavitelji su:
  • jedinice lokalne i regionalne samouprave
  • tijela državne uprave
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
  • trgovačka društva
  • fizičke osobe(obrtnici i slobodna zanimanja)
  • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
 
Sredstva Fonda dodjeljuju se putem pomoći, subvencija i donacija.
Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kn, dok najviši iznos po korisniku ne smije prijeći 40% Fondu prihvatljivih troškova odnosno 200.000,00 kn. 

Slanje prijava počinje dana 24. kolovoza 2020. u 09:00 sati, a završava objavom Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživ sredstava na mrežnim stranicama Fonda ili istekom 2020. godine. 

Dodatne informacije vezane uz Poziv nalaze se na http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/
 
 

Vijesti i aktualnosti