clanak False

Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

28.09.2011.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja


Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine 169/04) i članka 56. stavka 4. točke 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje


POZIV
za podnošenje prijedloga kandidata za članove
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

Zakonom o zaštiti prava pacijenata osnovano je u svakoj jedinice područne (regionalne) samouprave, pa tako i u Gradu Zagrebu, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata (dalje u tekstu: Povjerenstvo), koje ima pet članova, a imenuje ih skupština jedinice područne (regionalne) samouprave iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
Povjerenstvo djeluje pri upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove zdravstva.


Pozivaju se: pacijenti, nevladine udruge i stručnjaci na području zaštite prava
pacijenata da podnesu obrazložene prijedloge kandidata za članove
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba


Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva, sa životopisom, adresom prebivališta i brojem telefona dostavljaju se na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine razmotrit će sve podnesene prijedloge kandidata za članove Povjerenstva te će Gradskoj skupštini predložiti pet kandidata za imenovanje u Povjerenstvo. 


PREDSJEDNIK ODBORA
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, v. r.


Natječaji/ pozivi / javne rasprave