clanak False

Pravo na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

29.01.2016.
Pravo na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/1623/1604/19, 06/20, 17/20 - pročišćeni tekst, 22/20 i 08/21), ostvaruju osobe kojima je to pravo utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb Zagreb, a koje žive u obitelji čiji ukupni prihodi ne prelaze iznos od 4.000,00 kuna mjesečno.
Navedeno pravo primjenjuje se od listopada 2015. godine, a Izmjenom i dopunom Odluke o socijalnoj skrbi koja je stupila na snagu 31.12.2016. godine pravo se proširuje  na način da se novčana pomoć priznaje svakoj osobi kojoj je priznato pravo na status roditelja njegovatelja kada je u obitelji više osoba s ostvarenim pravom statusa roditelja njegovatelja, te roditelju u jednoroditeljskoj obitelji koji ostvaruje status roditelja njegovatelja neovisno o visini iznosa mjesečnog uzdržavanja koju eventualno ostvaruje temeljem propisa o obiteljskim odnosima. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel socijalne skrbi, Zagreb, prema mjestu prebivališta ili na brojeve telefona za:
 
 
  ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB ADRESA PODRUČJE TELEFON
    Centra 6101-815
    Črnomerca 6101-815
    Maksimira 6101-829
    Medveščaka 6101-812
6166-407
centrala Nova cesta 1 Peščenice
6101-814
    Susedgrada 6101-813
    Trešnjevke 6101-813
    Trnja 6101-829
 
    Dubrave 6101-812
6166-407
PU
Novi Zagreb
Avenija Dubrovnik 12 Novog Zagreba 6585-632
PU Sesvete Trg
D. Domjanića 4
Sesveta 6101-642