clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba (početak pregovora o kolektivnom ugovoru za radnike Doma za starije osobe „Park“)

22.05.2019.
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba
(početak pregovora
o kolektivnom ugovoru
za radnike Doma za
starije osobe „Park“)

 
(22.5.2019.)
(izmjena 9.12.2020.)
 
 
 
 
- za predsjednika:
Andreja Ninić,
- za članove:
Marica Bačurin,
Zorana Stevanović,
Adrijana Spajić,
Nataša Koražija.     
 

Radna tijela gradonačelnika