clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba (početak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za radnike u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba)

10.04.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba
(
početak pregovora
o sklapanju Kolektivnog ugovora za radnike u
Ustanovi Zoološki vrt
Grada Zagreba)

 
(10.4.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Skok
- za članove:
Đurđica Sumrak
Marko Čamber
Nada Vuglar  
Mira Lisičak .
 

Radna tijela gradonačelnika