clanak False

Preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta

07.11.2018.
Preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta
tijekom projekata zamjene
u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba
 
Provedbu programskih aktivnosti osigurava Gradski ured za zdravstvo ispred Grada Zagreba, s koordinatorom aktivnosti - Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i suradnim ustanovama: Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, te Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Programske aktivnosti doprinose u komunikaciji rizika i pravilnih postupanja svih uključenih aktera tijekom obnove javnih objekata (škola, vrtića, bolnica, domova zdravlja, domova za starije i nemoćne, i dr.) s ugrađenim materijalima od azbesta.
Ciljevi programa:
  • Formiranje smjernica za javnozdravstveno značajne objekate Grada Zagreba s ugrađenim materijalima od azbesta;
  • Podizanje razine svijesti, te edukacije javnosti i ključnih dionika o utjecaju azbesta na zdravlje;
  • Smanjenje izloženosti građana, uključivo i najosjetljivijih podskupina stanovništva, azbestnim vlaknima tijekom postupaka obnove javnih građevina.
 
Rezultati programskih aktivnosti: