clanak False

PRIJEDLOG LISTE DOKTORANADA ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

28.12.2017.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
POVJERENSTVO ZA DODJELU
STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
 
KLASA: 021-05/17-01/290
URBROJ: 251-01-04-17-23
Zagreb, 28. prosinca 2017.
 
            Na temelju članka 19. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11, 19/14 - pročišćeni tekst, 22/15 i 7/16) i Natječaja objavljenog na web stranici Grada Zagreba 10. listopada 2017., Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba u sastavu: prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, doc.dr.sc. Davor Filipović, Ivica Lovrić, dr.sc. Dijana Machala, Tihomir Milovac, prof., dr.sc. Rajko Ostojić, Nenad Predovan, prof., Sanja Topalušić, prof. i mr.sc. Milana Vuković Runjić , utvrdilo je
 
 
PRIJEDLOG LISTE DOKTORANADA ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
 
  1. FRAN REBRINA, Poslijediplomski doktorski studij biologije, Prirodoslovno – matematički fakultet;
  2. MIRTA LAMOT, Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet;
  3. VEDRAN RADONIĆ, Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet;
  4. IVA JAPUNDŽIĆ, Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina, Stomatološki fakultet;
  5. TENA BELINIĆ, Poslijediplomski doktorski studij Fizika, Prirodoslovno-matematički fakultet;
  6. JOSIP MIHALJEVIĆ, Poslijediplomski doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet.
 
Uputa o pravnom lijeku:
 
            Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može Povjerenstvu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba podnijeti prigovor na Prijedlog liste studenata u roku od 8 dana od dana objavljivanja, tj. do 5. siječnja 2018. godine. Uvid u dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, sobe broj 49 i 55.
            Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, s naznakom „prigovor na Prijedlog liste za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima”.
 
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA
DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
 
mr.sc. Milana Vuković Runjić