clanak False

Pročistač otpadnih voda

31.07.2020.
Potpisivanjem Ugovora o koncesiji, u prosincu 2000., između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., za gradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i pripadajuće infrastrukture, konačno se u okviru jednog cjelovitog projekta trajno rješava problem odvodnje i pročišćavanja kanalizacijskih voda grada Zagreba.

Koncesija obuhvaća cjelokupno projektiranje, izgradnju Uređaja i pripadajućih infrastrukturnih objekata, financiranje projekta i upravljanje Uređajem do 2028., kada će biti predan Gradu Zagrebu na upravljanje (BOT model koncesije).

Lokacija Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba nalazi se u jugoistočnom dijelu grada Zagreba na lijevoj obali rijeke Save, u Gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak, na površini od oko 100 ha.

Projekt je podijeljen prema određenim graditeljskim specifičnostima i razlikama, a čine  ga:
  • Objekti centralnog uređaja (mehaničko i biološko pročišćavanje i obrada mulja) - veličine izgradnje 1.2 mil. ES (ekvivalent stanovnika), s mogućnošću povećanja kapaciteta do 1.5 mil. ES
  • Objekti uprave, pogona i servisi
  • Glavni dovodni cjevovod otpadnih voda iz Novog Zagreba na CUPOVZ u duljini od 10 km i crpna stanica Mičevac
  • Zatvaranje i dogradnja Glavnog odvodnog kanala (GOK-a) u duljini 5,5 km
  • Domovinski most (prometno-instalacijski objekt)
  • Izgradnja Čulinečke ceste od Slavonske avenije do Radničke ceste.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 313 milijuna eura.

Ovaj Projekt predstavlja značajan građevinski i ekološki zahvat ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u europskim razmjerima, kojim se rješava problem zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba.

Grad Zagreb je u proteklih nekoliko godina pokrenuo intenzivne aktivnosti na pripremi projekta dogradnje postojećeg Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na napredniji, III. stupanj pročišćavanja u cilju ispunjenja obveza iz vodno-komunalnih direktiva EU. Treći (III.) stupanj pročišćavanja otpadnih voda podrazumijeva smanjenje koncentracije suspendirane i organske tvari te ukupnog dušika i ukupnog fosfora ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti (graničnih vrijednosti).

Projekt CUPOVZ jedan je od kapitalnih projekata koji iziskuje značajna ulaganja, ali je nužan u procesu razvoja grada. Grad Zagreb danas ima moderan Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji pridonosi podizanju kvalitete života u našem gradu. Uređaj  rješava ekološki problem zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, čime se stvaraju preduvjeti za zdraviju i kvalitetniju budućnost.