clanak False

Programi i planovi

19.04.2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Črnomerec u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 )

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Črnomerec u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19, 20/19 i 22/19)