clanak False

PROGRAMI/PROJEKTI IZ PODRUČJA PROMICANJA TEMELJNIH VRIJEDNOSTI EUROPSKE UNIJE

19.04.2017.


J A V N I    N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih potpora u 2011. za sufinanciranje programa/projekata od interesa za Grad Zagreb koji promiču temeljne vrijednosti Europske unije - REZULTATI


Nakon provedenoga Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora u 2011. za sufinanciranje programa/projekata od interesa za Grad Zagreb koji promiču temeljne vrijednosti Europske unije, objavljenoga 25. svibnja 2011. u Vjesniku i na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba, a u skladu s Odlukom o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte od interesa za Grad Zagreb koji promiču temeljne vrijednosti Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/10) te Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba o utvrđivanju Liste programa/projekata udruga za dodjelu financijskih potpora u 2011. za sufinanciranje programa ili projekata od interesa za Grad Zagreb koji promiču temeljne vrijednosti Europske unije sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:


ODOBRENI PROGRAMI/PROJEKTI