clanak False

Programi Unije 2007-2013

19.04.2017.

Programi Europske unije su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a.  Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projektu za ostvarivanje ciljeva EU politika.

 

 

Programi Unije za razdoblje 2007-2013:

 

Okvirni program za konkurentnost i inovacije (eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)

Program Marko Polo II (eng. Marco Polo II Programme)

Program Fiscalis 2013 (eng. Fiscalis 2013 Programme)

Program Erasmus Mundus (eng. Erasmus Mundus Programme)

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (eng. Employment and Social Solidarity Programme - PROGRESS)

Program Kultura 2007. – 2013. (eng. Culture 2007. – 2013. Programme)

Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene (eng. Central European Exchange Programme for University Studies)

Program Građansko pravo i kazneno pravo (eng. Civil Justice and Criminal Justice Programme)

Program za cjeloživotno učenje (eng. Lifelong Learning Programme)

Program Mladi na djelu (eng. Youth in action Programme)

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (eng. Seventh Framework Programme)

Program Carine (eng. Customs Programme)

Program Europa za građane (eng. Europe for Citizens Programme)

Program Media 2007 (eng. Media 2007 Programme)

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013. (eng. Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008.-2013.)

 


 

 

Okvirni program za konkurentnost i inovacije( eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)

 

Cilj programa je potaknuti konkurentnosti europskog poduzetništva a za tu namjenu se osiguralo 3,6 milijardi eura. CIP predstavlja pomoć u ostvarivanju ekonomskog rasta i zapošljavanja Europske unije.

 

 

Okvirni program za konkurentnost i inovacije sastoji se od tri komponente:

 - Program za poduzetništvo i inovacije

 - Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija

 - Inteligentna energija u Europi.

 

 

Tijela odgovorna za pojedine komponente programa u Republici Hrvatskoj:

  • Program za poduzetništvo i inovacije (EIP): Ministarstvo poduzetništva i obrta
  • Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP): Ministarstvo uprave
  • Program Inteligentna energija u Europi (IEE): Ministarstvo gospodarstva

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Okvirni program za konkurentnost i inovacije - CIP  i

                                                                                                           Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP.  

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Radni program 2013 (eng)

                                                                                   Radni program 2012 (eng)

                                                                                   Radni program 2011 (eng)

  

 

 

Program Marko Polo II (eng. Marco Polo II Programme)

 

Programom se nastoji smanjiti opterećenje cestovnog prometa i negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitu i održivu prometnom sustavu. Cilj je smanjiti aktivnosti u teretnom transportu i logistici kako bi se izbjeglo cestovno preopterećenje.

 

 

Cilj je smanjiti aktivnosti u teretnom transportu i logistici kako bi se izbjeglo cestovno preopterećenje. Republika Hrvatska je postala punopravna članica programa Marco Polo II u 2009.godini.

 

 

Ukupni proračun programa za razdoblje 2007. – 2013.godine iznosi 450 milijuna eura. Iz proračuna programa se financira između 35% i 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o aktivnostima.

 

    

  

 

Program podržava pet vrsta aktivnosti:

·  Aktivnosti izmjene modaliteta transporta

·  Katalizatorske aktivnosti

·  Morske autoceste

·  Aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja

·  Zajedničke obrazovne aktivnosti

 

 

Program je namijenjen tvrtkama u privatnom i državnom vlasništvu koje se bave prijevozništvom, poput primjerice morskih ili riječnih prijevoznika, špeditera, terminala, zračnih luka, morskih i riječnih luka, velikih proizvođača koji sami organiziraju svoj prijevoz, udruženja ako su osnovana kao zasebne pravne osobe.

 

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je glavno tijelo koje ima ulogu nadzora provedbe programa u Hrvatskoj, dok je nacionalni koordinator programa Hrvatska udruga za promicanje međuglobalnog prometnog povezivanja.

 

 

 

 

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Marco Polo II i

                                                                                                            Marco Polo II Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (eng)

                                                                                  Uvjeti i ciljevi (eng)

                                                                                  Godišnji plan 2013. (eng)

 

 Povratak na vrh stranice 


 

 

Program Fiscalis 2013 (eng. Fiscalis 2013 Programme)

 

 Želja je stvoriti bolje i pouzdanije djelovanje poreznog sustava na unutrašnjem tržištu Europske unije sa svrhom bolje primjene i razumijevanja poreznih zakona u Europskoj uniji.

 

 

Program je namijenjen potpori razvoja komunikacijskih sustava i sustava razmjene informacija, uključujući Zajedničke komunikacijske mreže/Zajednička sučelja sustava (CCN/CSI),  sustav za razmjenu podataka o PDV-u (VIES), sustave trošarina, Interoperabilni informatički sustav za upravljanje trošarinama (EMCS), uspostavljanju multilateralne kontrole u vezi s oporezivanjem osoba koje podliježu plaćanju poreza u različitim zemljama sudionicama i organiziranje seminara, radionica,projektnih grupa, radnih posjeta i obrazovnih aktivnosti.

 

 

 

 

Programom u Hrvatskoj upravlja Opća uprava za poreze i carinsku uniju Europske komisije i Odbor Fiscalis 2013.

 

Ministarstvo financija – Porezna uprava je zaduženo za koordinaciju programa a sudionici i korisnici programa su djelatnici Porezne uprave.

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Fiscalis 2013 i

                                                                                                            Fiscalis 2013 Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka 2003 - 2007

                                                                                   Odluka

                                                                                   Odluka 2013.

 

  Povratak na vrh stranice 


 

 

Program Erasmus Mundus (eng. Erasmus Mundus Programme)

 

Erasmus Mundus je program za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. U okviru potprograma Erasmus studenti mogu provesti jedan dio studija studirajući na visokom učilištu u inozemstvu ili obavljajući stručnu praksu što značajno pridonosi njihovoj samostalnosti, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada u multikulturalnim sredinama.

 

 

 

 

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

·  Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

·  Organizacija mobilnosti

·  Pripremni posjeti

·  Intenzivni programi

·  Intenzivni tečajevi jezika

·  Multilateralni projekti

·  Multilateralne mreže

·  Popratne mjere

 

 

Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu je zadužena za provedbu programa te raspisivanje natječaja. Agencija za mobilnost i programe EU djeluje kao nacionalna kontakt točka za pitanja na temu programa Erasmus Mundus II.

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Erasmus Mundus i

                                                                                                           Erasmus Mundus Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (eng)

                                                                                   Vodič 2009 - 2013 (eng)

                                                                                   Erasmus u zemljama zapadnog Balkana (eng)

 

  Povratak na vrh stranice   


 

 

 Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (eng. Employment and Social Solidarity Programme - PROGRESS)

 

 

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost je osnovan kako bi proveo Socijalnu agendu Europske unije u području zapošljavanja, poticanja kvalitetnih radnih mjesta i jednake mogućnosti za sve. Za razliku od Europskog socijalnog fonda koji je usmjeren na financiranje provedbene politike zapošljavanja i socijalne uključenosti, Progress je oblik informiranja i analiziranja politika.

 

 

 

Program čine 5 sljedećih komponenti:

·  zapošljavanje

·  socijalna zaštita i socijalno uključiva

·  radni uvjeti

·  borba protiv diskriminacije

·  ravnopravnost spolova

 

Programom se financiraju tri vrste aktivnosti: analitičke aktivnosti, aktivnosti koje uključuju uzajamno učenje i pružanje podrške glavnim izvođačima programa.

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je nadležno za ukupnu koordinaciju programa.

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici:

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS i

Employment and Social Solidarity Programme - PROGRESS.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (eng)

                                                                                  Godišnji plan 2013 (eng)

                                                                                  Vodič (eng)

 

  Povratak na vrh stranice 


 

 

Program Kultura 2007. – 2013. (eng. Culture 2007. – 2013. Programme)

 

 

Cilj programa je postići promicanje prekogranične mobilnosti kulturnih djelatnika, poticanje transnacionalnog kretanja kulturnih i umjetničkih djela i njegovanje interkulturalnog dijaloga. Kultura je usmjerena na poticanje kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada.

 

 

Program je podijeljen na aktivnosti:

·  Potpora kulturnim projektima

·  Potpora tijelima u kulturi

·  Potpora aktivnostima analize i diseminacije.

 

 

Za cjelokupno programsko razdoblje izdvojeno je oko 400 milijuna eura. Europska komisija je osnovala kulturne kontaktne točke širom Europe s ciljem pružanja potrebnih informacija u svim zemljama. U Hrvatskoj kulturna točka je u Ministarstvu kulture.

 

 

 

 

Program je u nadležnosti Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije (Directorate General for Education and Culture – DG EAC) koja je 2007.godine delegirala Izvršnu agenciju za obrazovanje, audiovizualni sektor i kulturu (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) za koordinaciju programa Unije na europskoj razini. CCP odjeli (Cultural Contact Point) su zaduženi za koordinaciju, održavanje seminara, informativnih dana, radionica te individualnih konzultacija na nacionalnoj razini.

 

 

Program je namijenjen neprofitnim privatnim ili javnim ustanovama / organizacijama s pravnom osobnošću čija primarna aktivnost područje kulture.

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Kultura 2007. - 2013. i

                                                                                                           Culture Programme 2007. - 2013.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Programski vodič (hrv)

                                                                                  Pravilnik (hrv)

                                                                                  Memorandum (hrv)

 

  Povratak na vrh stranice 

 


 

 

 Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene (eng. Central European Exchange Programme for University Studies)

 

 

                                                                    

   

 

Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene se temelji na akademskoj razmjeni studenata i profesora srednje i istočne Europe. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države:

 

        

 

 

Zemlje same određuju kvotu raspoloživih stipendija te razinu stipendije za različite kategorije stipendista (studenti, doktorati i profesori) kao i uvjete boravka.

 

Koordinatori i partneri programa su fakulteti, a provedbu programa provodi Agencija za mobilnost.

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici:

Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene - CEEPUS i

Central European Exchange Programme for University Studies - CEEPUS.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Ugovor (eng)

                                                                                   Program rada (eng)

                                                                                   Poslovnik (eng)

 

  Povratak na vrh stranice 


 

 

Program Građansko pravo i kazneno pravo (eng. Civil Justice and Criminal Justice Programme)

 

 

Program podupire razvoj europskog društva kroz poštovanje temeljnih prava, borbu protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije, te kroz jačanje civilnog društva. Promiče sudsku suradnju u sustavima građanskog, trgovačkog i kaznenog prava.

 

 

Specifični ciljevi programa su: poboljšanje pristupa pravosuđu, promicanje uzajamnog poštovanja sudskih rješenja, smanjenje razlike u građanskom pravu između zemalja članica, stručno osposobljavanje pravosudnog osoblja, pravilna provedba instrumenata Europske unije te razmjena informacija o zakonskom i pravosudnom sustavu unutar zemalja članica.

 

 

Okvirni program objedinjava sljedeće potprograme:

1)      Borba protiv nasilja (eng. Daphne III)

2)      Prevencija droga i informiranje (eng. Drugs prevention and information)

3)      Temeljna prava i državljanstvo (eng. Fundamental rights and citizenship)

4)      Građansko pravo (JCIV) (eng. Civil justice)

5)      Kazneno pravo (JPEN) (eng. Criminal justice)

 

Građanskim pravom i kaznenim pravom nastoji se postići razmjena iskustava dobre prakse, poticanje hrvatskih državljana na sudjelovanje u europskim mrežama kao i edukacija pravosudnih dužnosnika. Državno tijelo zaduženo za koordinaciju navedenih Programa na razini Republike Hrvatske je Ministarstvo pravosuđa.

 

 

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Građansko pravo i kazneno pravo

                                                                                                           Civil Justice Programme i

                                                                                                           Criminal Justice Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka (eng)

                                                                                  Program rada - Građansko pravo (eng)

                                                                                  Program rada - Kazneno pravo (eng)

 

 

  Povratak na vrh stranice 


  

 

Program za cjeloživotno učenje (eng. Lifelong Learning Programme)

 

Uspostavljen je odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU 2006.godine te pokriva razdoblje od 2007.-2013. Cilj programa je izgraditi novo društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, povećati broj kvalitetnijih poslova te ojačati društvenu koheziju u Europskoj uniji.

 

Proizašao je iz obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci, a obuhvaća četiri potprograma i dva komplementarna programa:

1)      Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje)

2)      Leonardo da Vinci (stručno obrazovanje i osposobljavanje)

3)      Erasmus (visokoškolsko obrazovanje)

4)      Grundtvig (obrazovanje odraslih)

5)      Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, r razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa)

6)      Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama)

 

Proračun za razdoblje 2007.-2013. iznosi 6.9 milijardi eura. Program za cjeloživotno učenje završio je 31. prosinca 2013.godine, a projekti u provedbi trajat će do 2015.godine pod uvjetima natječaja na kojem su odobreni. U razdoblju 2014.-2020. nove prijave će se zaprimati preko programa Erasmus+.

 

                             

 

Agencija za mobilnost i programe EU provodi Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme).

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program za cjeloživotno učenje i

                                                                                                           Lifelong Learning Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka (hrv)

                                                                                  Odluka(eng)

                                                                                  Vodič kroz program (eng)

 

  Povratak na vrh stranice 

 


  

 

Program Mladi na djelu (eng. Youth in action Programme)

 

 To je program za mlade za razdoblje 2007.-2013. koji daje velik doprinos stjecanju vještina kroz neformalno učenje i promicanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Proizašao je iz programa Mladi za Europu, Europska volonterska služba i Mladi.

 

 Program obuhvaća pet akcija:

1)      Mladi za Europu

2)      Europska volonterska služba

3)      Mladi u svijetu

4)      Sustavi podrške mladima

5)      Potpora europskoj suradnji u području mladih

 

 

Ciljevi programa su razvijanje solidarnosti, tolerancije i europske suradnje među mladima, razvoj kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te njihovo uključivanje u oblikovanje budućnosti Unije. Proračun programa Mladi na djelu za razdoblje 2007.-2013. iznosi 885 milijuna eura.

 

 

Nacionalna agencija zadužena za provedbu programa u RH je Agencija za mobilnost i programe EU. Državno tijelo zaduženo za uključivanje i nadzor provedbe programa u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

 

Program Mladi na djelu završio je 31. prosinca 2013.godine, a projekti u provedbi trajat će do 2015.godine pod uvjetima natječaja na kojem su odobreni. U razdoblju 2014.-2020. nove prijave će se zaprimati preko programa Erasmus+.

 

 

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Mladi na djelu i

                                                                                                           Youth in Action Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odredba (hrv)

                                                                                  Odluka (eng)

                                                                                  Nacionalne smjernice i prioriteti (hrv)

 

  Povratak na vrh stranice 


 

  

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti

(eng. Seventh Framework Programme)

 

Program je uspostavljen Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća 2006.godine te pokriva razdoblje 2007.-2013. FP7 je glavni instrument kojim Europska unija financira istraživanje i razvoj u Europi i izvan nje koji se nastavlja na program FP6.

 

Program se sastoji od četiri potprograma:

1)      Suradnja

2)      Ideje

3)      Ljudi

4)      Istraživački kapaciteti

 

 

 Cilj Sedmog okvirnog programa je daljnja izgradnja Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) u smislu rasta i razvoja te očuvati vodstvo u globalnoj ekonomiji znanja. Proračun FP7 za razdoblje 2007.-2013. iznosi 50,5 milijardi eura.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je tijelo nadležno za strateško planiranje i vrednovanje sudjelovanja u programu FP7.

Program FP7 završio je 31. prosinca 2013.godine, a projekti u provedbi trajat će do 2015. pod uvjetima natječaja na kojem su odobreni. U razdoblju 2014.-2020. nove prijave će se zaprimati preko programa Obzor 2020.

 

                                                           

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici:

Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti - FP7 i

Seventh Framework Programme - FP7.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka (eng)

                                                                                  Pravila sudjelovanja u programu FP7 (eng)

                                                                                  Sporazum - Annex II (eng)

 

  Povratak na vrh stranice 


 

 

Program Carine (eng. Customs Programme)

 

 Program je namijenjen suradnji nacionalnih carinskih uprava unutar zemalja Europske unije te olakšavanju trgovine i borbi protiv prijevara radi čuvanja financijskih i sigurnosnih interesa Unije i njezinih građana.

 

 

Program pokriva razdoblje 2007.-2013., a obuhvaća pet potprograma:

 

1.  Zaštita financijskih i gospodarskih interesa Zajednice

2.  Olakšavanje trgovine i suradnje na tom području

3.  Sveukupna strateška i opća potpora

4.  Jačanje sigurnosti i zaštite

5.  Proširenje EU, integriranje novih članica i odnosi s trećim zemljama

 

 

 

 

Proračun Carine za razdoblje 2007.-2013. iznosi 324 milijuna eura.

 

U Republici Hrvatskoj za provedbu ovog programa nadležno je Ministarstvo financija - Carinska uprava koja je imenovala člana Odbora Customs 2013 programa i nacionalnog koordinatora koji je odgovoran za sveukupnu koordinaciju nad provedbom programa u Carinskoj upravi.

 

 

Program završio je 31. prosinca 2013.godine, a projekti u provedbi trajat će do 2015. pod uvjetima natječaja na kojem su odobreni. U razdoblju 2014.-2020. nove prijave će se zaprimati preko programa Carine 2020.

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Carine i

                                                                                                           Customs Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka (hrv)

                                                                                  Odluka(eng)

                                                                                  Izvješće Komisije o prihvaćanju programa Carine (eng)

 

 

 Povratak na vrh stranice 


 

 

Program Europa za građane (eng. Europe for Citizens Programme)

 

Program je namijenjen razvoju aktivnog europskog građanstva i premošćivanju jaza između građana i Europske unije.

 

Europa za građane pokriva razdoblje 2007.-2013., a obuhvaća četiri potprograma:

1)  Aktivni građani za Europu

2)  Aktivno civilno društvo u Europi

3)  Aktivno europsko sjećanje

4)  Zajedno za Europu                                                                                                                                       

 

 

Ciljevi su osnaživanje europskog identiteta, jačanje pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka, jačanje tolerancije i međusobno razumijevanje europskih građana kroz promicanje kulturne i jezične raznolikosti.

 

 

 

 

Proračun programa za razdoblje 2007.-2013. iznosi 215 milijuna eura. Ured Vlade RH za udruge imenovan je koordinatorom provedbe programa u Hrvatskoj i djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane.

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Europa za građane i

                                                                                                           Europe for Citizens Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Programski vodič (hrv)

                                                                                  Odluka(eng)

                                                                                  Memorandum (hrv)

 

 Povratak na vrh stranice 

 


 

  

Program Media 2007 (eng. Media 2007 Programme)

 

Osnovan s ciljem financiranja aktivnosti audiovizualnog sektora, aktivnosti pretprodukcije i postprodukcije, tehnološkog i tržišnog napretka te digitalizacije.

 

                       

 

Program pokriva razdoblje 2007.-2013., a obuhvaća pet potprograma:

1)  Usavršavanje

2)  Razvoj projekata

3)  Distribucija

4)  Promocija/Festivali

5)  Nove tehnologije

 

Ciljevi su osnaživanje europskog audiovizualnog sektora uzimajući u obzir europski kulturni identitet i europsko kulturno naslijeđe, povećanje cirkulacije europskih audiovizualnih djela unutar i izvan Europske unije te osiguranje konkurentnosti europskoga audiovizualnog sektora putem otvorenoga i konkurentnog tržišta.

 

Proračun programa za razdoblje 2007.-2013. iznosi 755 milijuna eura.

 

Državno tijelo zaduženo za koordinaciju i provedbu u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo kulture. Program Media 2007 završio je 31. prosinca 2013.godine, a projekti u provedbi trajat će do 2015. pod uvjetima natječaja na kojem su odobreni. U razdoblju 2014.-2020. nove prijave će se zaprimati preko programa Kreativna Europa.

 

 

 

Više informacija o programu možete pronaći na stranici: Program Media 2007 i                          

                                                                                                           Media 2007

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Memorandum (hrv)

                                                                                  Programski vodič (eng)

                                                                                  Odluka (eng)

  

 Povratak na vrh stranice 

 


 

 

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013. (eng. Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008.-2013.)

 

 Program je ključno sredstvo kojim Europska komisija ostvaruje ciljeve strategije EU za zdravstvo, a osnovan je kako bi se poboljšala zdravstvena sigurnost građana i promicalo zdravlje, uključujući smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenom sustavu, pružanje informacija o zdravlju te mehanizmima financiranja.

 

Proračun za razdoblje 2008.-2013. iznosi 321,5 milijuna eura. Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH je Ministarstvo zdravlja.

 

                                                                     

 

 

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008.-2013.) završio je 31. prosinca 2013.godine, a projekti u provedbi trajat će do 2015. pod uvjetima natječaja na kojem su odobreni. U razdoblju 2014.-2020. nove prijave će se zaprimati preko programa Zdravlje za rast.

 

 Više informacija o programu možete pronaći na stranici:

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013. i

Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008.-2013.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka (eng)

                                                                                  Programski vodič (eng)

                                                                                  Plan rada 2012 (eng)

 

 Povratak na vrh stranice