clanak False

Programi Unije 2014-2020

19.04.2017.

Programi Europske unije su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a.  Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projektu za ostvarivanje ciljeva EU politika.

 

U programskom razdoblju 2014-2020. Republika Hrvatska punopravno sudjeluje u sljedećim programima:


 

PROGRAM OBZOR  (eng. Horizon 2020. Programme)

 

 

Horizon 2020. novi je financijski instrument Europske unije za razdoblje od 2014.-2020. godine koji treba poduprijeti prioritet Inovativna Unija te ojačati globalnu konkurentnost Europske unije. Ovaj program treba doprinijeti izlasku iz gospodarske krize osiguravanjem sredstava za financiranje istraživanja, razvoja i inovacija.

 

 Program Obzora temelji se na sljedećim prioritetima:

 ·        izvrsna znanost

·         industrijsko vodstvo

·         društveni izazovi.

 

Program će objediniti sve vrste financiranja istraživanja i inovacija trenutačno dostupne u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj, zatim uz inovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

 

Proračun za program Obzor 2020.  u razdoblju 2014-2020. godina iznosi 78,6 milijardi eura.

 

Više informacija potražite na stranicama programaProgram Obzor 2020. (hrv) i

                                                                                                     Horizon 2020. Programme. (eng)

                                                                                                     Hrvatski portal okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

                                                                                  Pravila o sudjelovanju u programu Obzor 2020.(hrv)

 

 povratak na vrh stranice   


 

 PROGRAM PRAVOSUĐE   (eng. Justice Programme)

 

 Program Pravosuđe Europske unije  ima za cilj doprinijeti uspostavi europskog područja pravde u interesu europskih građana i poslovnih subjekata.

 

 Program promiče djelotvornu, sveobuhvatnu i dosljednu primjenu zakona Unije u području pravosudne suradnje u područjima građanskog i kaznenog prava te sprječava i smanjuje ponudu i potražnju droge.  

 

Financijska omotnica namijenjena za ovaj program za razdoblje 2014.-2020. iznosi 377.6 milijuna eura.

 

 

 

 

 

Više informacija o programu potražite na stranicama : Program Pravosuđe (hrv) i

                                                                                                      Justice Programme. (eng)

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

                                                                                  Radni program 2014.-2020.(eng)

 

 povratak na vrh stranice   


 

PROGRAM ERASMUS PLUS  (eng. Erasmus + Programme)

 

ERASMUS + je novi jedinstveni program EU-a koji će pomagati i financirati obrazovanje, osposobljavanje mladih i šport za razdoblje 2014.–2020.

 

Cilj je jačanje europskog prostora visokog obrazovanja i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija.

 

 Programom se nastoji povećati kvaliteta mobilnosti i broja mobilnih studenata i članova (ne)nastavnog osoblja kako bi se u 2013./2014. godini dosegnuo broj od 3 milijuna mobilnih studenata u sklopu Erasmus programa i njegovih prethodnika, zatim povećanje mogućnosti za razvoj i prijenos inovacija u visokom školstvu.

 

 Jačanjem multilateralne suradnje između visokih učilišta u Europi teži se stvaranju suradnje između gospodarskog sektora i sektora visokog obrazovanja.

 

Financijska omotnica za program Eramus + za razdoblje 2014.-2020. iznosi 14.7 milijardi eura.

 

Programom Erasmus + u Republici Hrvatskoj upravlja Agencija za mobilnost i programe EU.

 

Više informacija o programu potražite na stranicama: Program Erasmus + (hrv) i

                                                                                                      Erasmus + Programme. (eng)

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)

                                                                                   Odluka (eng)

                                                                                   Vodič kroz program Erasmus + (eng).

  

 povratak na vrh stranice   


 

PROGRAM FISCALIS 2020 (eng. Fiscalis 2020. Programme)

 

Fiscalis 2020. program namijenjen je poreznim upravama država sudionica programa za razdoblje 2014.-2020.

                                             

                 

Cilj je ojačati interno tržište kroz učinkovite sustave oporezivanja i unaprijediti operacije sustava za oporezivanje kroz suradnju zemalja sudionica, nadležnih tijela, dužnosnika i vanjskih stručnjaka, bolje razumijevanje i primjena prava Europske unije u oporezivanju te ojačati vještine i kompetencije poreznih službenika.

 

Financijska omotnica namijenjena za navedeno razdoblje iznosi 234.3 milijuna eura.

 

Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo financija – Porezna uprava.

 

Više informacija o programu potražite na stranicama : Program Fiscalis 2020. (hrv) i 

                                                                                                       Fiscalis 2020. Programme. (eng)

 

Pregled raspisivanja i zatvaranja natječaja može se provjeriti na: Europska komisija.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)

                                                                                   Regulativa (eng)

                                                                                   Godišnji program rada (eng)

 

 povratak na vrh stranice   


 

PROGRAM ZA KONKURENTNOST PODUZETNIŠTVA I MSP   (eng. Programme for the Competitiveness of enterprises and Small and Medium Entreprises - COSME)

 

Program Cosme novi je program Europske unije za razdoblje 2014.-2020. koji ima za cilj jačati konkurentnost i održivost europskih poduzeća, promovirati poduzetništvo, poboljšanje pristupa tržištu unutar Europske unije i šire te poticati osnivanje i rast malih i srednjih poduzetnika.

 

Program COSME osmišljen je kako  bi se ostvarili prioriteti pametnog i održivog rasta i doprinijelo što većem zapošljavanju u državama članicama EU.

 

 

Proračunska sredstva predviđena za program Cosme u navedenom razdoblju iznose 2.3 milijarde eura.

 

Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

 

 Više informacija o programu potražite na stranicama:

      Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća - COSME

      Programme for the Competitiveness of enterprises and Small and Medium Entreprises - COSME

 

Pregled raspisivanja natječaja može se pratiti na: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

                                                                                  Dopuna Ugovora o osnivanju programa Cosme (eng) 

 

 povratak na vrh stranice   


 

PROGRAM ŽIVOT   (eng. Life+ Programme)

 

Life+ je instrument koji pomaže u ostvarivanju politike i prioriteta zaštite okoliša.

 

Ovaj će program pokrivati razne aktivnosti u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, kao što su poticanje gospodarstva temeljenog na učinkovitijem korištenju resursa i poticanje boljeg upravljanja u području zaštite okoliša i klimatskih promjena na svim razinama.

 

 

Korisnici instrumenta mogu biti javna tijela i privatni sektor. Ukupni proračun Life + programa za programsko razdoblje 2014.-2020. iznosi 3.46 milijardi eura.

 

 Više informacija o programu potražite na: Program Život (hrv) i

                                                                                Life + Programme. (eng)

 

Pregled raspisivanja i zatvaranja natječaja može se provjeriti na: Europska komisija.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

                                                                                  Višegodišnji program rada 2014.-2017. (hrv)

  

 povratak na vrh stranice   


  

EUROPA ZA GRAĐANE  (eng. Europe For Citizens Programme)

 

 Ciljevi ovog programa su pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i raznolikosti među građanima, potaknuti europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije, jačanje europskog identiteta te unapređenje međusobnog razumijevanja i tolerancije.

 

 Program se sastoji od dva podprograma:

1)      Sjećanje i Europsko građanstvo

2)      Demokratski angažman i građansko sudjelovanje.

 

Program raspolaže sveukupnim proračunom od 186 milijuna eura za razdoblje 2014.–2020.

 

Ured Vlade RH za udruge imenovan je koordinatorom provedbe programa u Hrvatskoj i djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane.

 

 

Ovaj program Unije centraliziranog je tipa i provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

 

 

Više informacija o programu potražite na stranicama: Program Europa za građane i

                                                                                                      Europe For Citizens Programme.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

 

 povratak na vrh stranice   


 

 PROGRAM POTROŠAČ  (eng. Consumer Programme

 

Program Potrošač ima za cilj doprinijeti zaštiti zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa građana Europske unije. Ključni princip je osnažiti potrošača za aktivno sudjelovanje na tržištu kroz jačanje njihovih prava na informiranje a poseban fokus je na zaštiti potrošača i podizanja razine svijesti potrošača u novim zemljama članicama.

 

Program Potrošač u  za razdoblje od 2014.-2020.godine raspolaže sa 189 milijuna eura.

 

Koordinacijsko tijelo za program Potrošač u razdoblju 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva.

 

              

 

 Više informacija o programu potražite na stranicama: Program Potrošač  i 

                                                                                                      Consumer Programme.

 

Pregled raspisivanja i zatvaranja natječaja može se provjeriti na: Europska komisija.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

                                                                                  Program rada (eng)

 

 

povratak na vrh stranice  


  

Program HERKUL III  (eng. Hercule III Programme)

 

Program Europske unije za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je promicanju aktivnosti protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje imaju utjecaja na financijske interese Europske unije te povećanju konkuretnosti europske ekonomije i osiguranju zaštite novca poreznih obveznika.

 

 Program je namijenjen nacionalnim ili regionalnim upravama država članica ili ostalih država. Subjekti koji se mogu prijaviti su istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitne organizacije koje djeluju najmanje godinu dana i promiču jačanje zaštite financijskih interesa Europske unije.

 

 

 

 Ukupan proračun programa za programsko razdoblje od 2014.-2020. iznosi 105 milijuna eura.

 

 Više informacija o programu potražite na straniciHercule III Programme.

 

Pregled raspisivanja i zatvaranja natječaja može se provjeriti na: OLAF

 

 Dokumenti koji definiraju pravila programa : Uredba (hrv)

                                                                                    Regulation (eng)

                                                                                    Program rada programa Herkul III (eng)

 

 

povratak na vrh stranice   


 

Program ZDRAVLJE ZA RAST  (eng. Health for Growth Programme)

 

Zdravlje za rast (Health for Growth) 2014.-2020. novi je program EU-a iz područja zdravstva.

 

Cilj ovog programa je rad sa državama članicama za poticanje inovacija u zdravstvu i povećanje održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanje zdravlja i prevencija bolesti građana EU, te zaštita od prekograničnih zdravstvenih prijetnji.

 

 

Financijska omotnica za program Zdravlje za rast u navedenom sedmogodišnjem razdoblju iznosi 446 milijuna eura.

 

Više informacija o programu potražite na stranici: Program Zdravlje za rast (hrv) i

                                                                                               Health for Growth Programme. (eng)

 

Pregled raspisivanja i zatvaranja natječaja može se provjeriti na: Europska komisija.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                  Regulativa (eng)

                                                                                  Program rada (eng)

 

povratak na vrh stranice   


 

KREATIVNA EUROPA  (eng. CREATIVE programme

 

Program Kreativna Europa daje potporu očuvanju i promicanju europske kulturne i jezične raznolikosti te daje podršku jačanju konkurentnosti sektora čime pridonosi strategiji Europa 2020 i njezinim temeljnim inicijativama.

 

Program objedinjuje dosadašnje programe iz razdoblja 2007.-2013. Kultura, MEDIA  i MEDIA Mundus te uključuje novu financijsku ustanovu za lakši pristup financijama za male i srednje poduzetnike i organizacije u kulturnom sektoru.

 

            

 

Ukupan proračun za financijsko razdoblje 2014.-2020. iznosi 1,5milijardi eura.

 

CILJEVI PROGRAMA:

 

1. Međusektorske aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima, dodatne usluge za kulturni i kreativni sektor, razmjena iskustava i dobrih praksi za nove poslovne modele, učenje na istoj razini, povezivanje kulturnih djelatnika i političkih aktera, testiranje novih i međusektorskih poslovnih pristupa.

 

2. Kulturne aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima podupirat će međusektorsku suradnju kulturnih djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti europskih institucija za uključivanje mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju promotivnu europsku platformu za razvoj novih talenata, podrška prevođenju književnih djela, aktivnosti te europske kulturne nagrade

 

3. MEDIA aktivnosti namijenjene svim audiovizualnim sektorima podupirat će razvoj sveobuhvatne ponude novih vještina, razmjena znanja i  umrežavanje inicijativa, podrška audiovizualnim operaterima za razvijanje Europskog audiovizualnog sektora, podrška europskoj i međunarodnoj koprodukciji, olakšati cirkulaciju europskih filmova u svijetu i u Europi te podržati mrežu europskih kina i njihovu digitalizaciju.

 

Više informacija potražite na stranicama: CREATIVE EUROPE 

 

 povratak na vrh stranice   


 

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE  (eng. Employment and Social Innovation Programme - EaSi)

 

Kroz program će se podržavati inovativna socijalna politika te napori država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osim toga, težiti će se analiziranju i razmjeni dobrih praksi, promicanju mobilnost radne snage, kao i olakšavanje pristupa mikrokreditiranju i poticanju socijalnog poduzetništva.

 

Ovaj program čini 4. stup europske inicijative za zapošljavanje i socijalnu inkluziju 2014.-2020. uz Europski socijalni fond, Fond europske pomoći za najugroženije i Europski fond za prilagodbe globalizaciji.

 

Ukupni proračun programa Zapošljavanje i socijalne inovacije za programsko razdoblje 2014.–2020. iznosi 815 milijuna eura.

 

 

                                                   

 

 

Više informacija o programu potražite na stranici: Program Zapošljavanje i socijalne inovacije (hrv)

                                                                                              Employment and Social Innovation Programme - EaSi. (eng)

 

 

Pregled raspisivanja i zatvaranja natječaja može se provjeriti na: Europska komisija.

 

Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)

                                                                                   Regulation (eng)

                                                                                   Program rada(eng).

 

 povratak na vrh stranice