clanak False

Projektni tim za koordinaciju aktivnosti na provedbi Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021.

22.08.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
koordinaciju
aktivnosti na
provedbi
Plana
izobrazno-informativnih aktivnosti o
održivom
gospodarenju
otpadom
Grada Zagreba
za razdoblje
od 2018. do 2021.

(22.8.2018.)
 
(izmjena 27.2.2019.,10.4.2019.)
 
 
 
 
- voditeljica
Olivera Majić
- članovi:
Tatjana Operta,  
Jelena Pavičić Vukičević,
Zoran Bubaš,
Goran Šarić,
Sandra Tucak Zorić,
Goran Bošnjak,
Nevenka Preradović,  
Ivan Borić,
Helena Majerić,
Ana Ćosić Pajurin,
Matea Brajko.
 

Radna tijela gradonačelnika