clanak False

Projektni tim za prihvaćanje projektnog zadatka i koordinaciju aktivnosti izrade studijsko – projektne dokumentacije na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada

02.05.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Projektni tim za
prihvaćanje
projektnog zadatka i koordinaciju
aktivnosti izrade
studijsko – projektne dokumentacije
na pripremi i
izgradnji postrojenja
za obradu
odvojeno
prikupljenog biootpada

 
(2.5.2019.)
 
 
- članovi:
 
- Mirka Jozić, Grad Zagreb,
   zamjena:
   Tatjana Operta, Grad Zagreb,
 
- Toni Biluš, Grad Zagreb,
   zamjena:
   Sandra Tucak Zorić, Grad Zagreb,
 
- Marko List, Grad Novska,
- Tomislav Bogojević, Grad Novska,
- Igor Zgomba, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
 
 

Radna tijela gradonačelnika