clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Tehnička pomoć za pripremu projekta Izgradnja nacionalne dječje bolnice“

13.12.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
provedbu projekta
„Tehnička pomoć
za pripremu projekta 
Izgradnja nacionalne
dječje bolnice“

 
(13.12.2018.)
 
- voditeljica
Jelena Pavičić Vukičević,
 
- članovi:
Mirka Jozić,
Sanja Jerković,
Ana Stavljenić Rukavina.
 

Radna tijela gradonačelnika