clanak False

Promicanje ljudskih prava

19.04.2017.
Ljudska prava su osnovna prava koja je svaki čovjek stekao svojim rođenjem. Usprkos mnogim različitostima, jedno nam je zajedničko – svaki čovjek ima ista ljudska prava.
Razvoj svijesti o ljudskim pravima važan je dio procesa demokratizacije - razvoja građanske participacije, civilnog društva, samoostvarivanja ljudi te mogućnost osobnog djelovanja.
Dana 10. prosinca 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima zbog čega se 10. prosinca obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.
Opća deklaracija o ljudskim pravima je prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava te se, iako nema pravno obvezujući karakter, smatra međunarodnim standardom ljudskih prava.
Međunarodne standarde i načela zaštite ljudskih prava Republika Hrvatska implementirala je u svoje nacionalno zakonodavstvo i kroz Ustav i zakone. Više od trećine Ustava RH posvećeno je zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Grad Zagreb, sukladno ciljevima Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava (za razdoblje od 2013. do 2016. godine) i sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije kojim se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrijednosti ustavnog poretka RH,  djeluje u smjeru podizanja javne svijesti građana Zagreba o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava žena i ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina te poticanja razvoja civilnoga društva i ostvarivanja slobode udruživanja.