clanak False

Propisi i strateški dokumenti

19.04.2017.
  • Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.
  • Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016.
  • Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. (NN 88/11)
  • Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.
  • Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020
  • Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015.