landing

Prostorno uređenje i graditeljstvo


On-line predaju zahtjeva za ishođenje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva (eZahtjev za eDozvolu Grada Zagreba) možete izvršiti ovdje