clanak False

Radna skupina Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING

26.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina Grada Zagreba unutar projekta URBAN LEARNING
(26. 7. 2017.)
- za voditelja:
Marijan Maras,
- za zamjenicu:
Sanja Cvjetko Jerković,
- za članove:
Goran Šarić,
Dinko Bilić,
Željko Matijašec,
Nives Mornar,
Ana Stojić Deban,
Bruno Ivković,
Miljenko Šimpraga,
Bojan Baletić,
Željka Jurković,  
Rene Lisac,  
Tomislav Koledić,  
Robert Krklec,
Zvonimir Samardžija,
Marko Matosović.  

Radna tijela gradonačelnika