clanak False

Radna skupina za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba

23.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za izvannastavnu
aktivnost

 „Građanski odgoj i obrazovanje“ u
osnovnim i srednjim
školama
Grada Zagreba

 
(23.9.2020.)
(izmjena 28.10.2020.)
U Radnu skupinu se imenuju:
 Nevenka Lončarić-Jelačić,
 Sanja Urek,
 Petar Hokman,
 Sanja Horvat Sinovčić,
 Agata Smoljan,
 Iva Bojčić,
 Lucija Topolovec.

Radna tijela gradonačelnika