clanak False

Radna skupina za organizaciju Adventa u Zagrebu

26.10.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
organizaciju Adventa
u Zagrebu

(26.10.2021.)
- voditelj:
Luka Korlaet;
 
- za članove:
Martina Bienenfeld,
Tatjana Operta,
Dinko Bilić,
Jasna Tomažić,
Luka Thumm,
Ana Pandža Kunčević,
Robert Faber,
Luka Kerečin,
Mirza Šabić,
Boris Kovaček,
Žakline Troskot,
Franz Letica.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba