clanak False

Radna skupina za osiguranje provedbe EU projekta ,,proGIreg - Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration/produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju“

17.10.2018.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
 
Radna skupina za
osiguranje provedbe EU projekta

,,proGIreg - Productive
Green Infrastructure
for post-industrial
urban
regeneration/produktivna
zelena infrastruktura za postindustrijsku
urbanu regeneraciju“

(17.10.2018.)
 
 
 
 
 
 
- za voditeljicu:
Sanja Jerković;
- za zamjenika:
  Matija Vuger; 
- za članove/ice:
Draženka Grah,
Nives Mornar,
Damir Lasić,
Stipe Jurić,
Stipe Tutiš,
Dado Vukičević,
Martina Jelinić,
Mirela Šentija Knežević,
Tomislav Tokić,
Nataša Ritan,
Iva Bedenko,
Zdravka Ramljak,
Mirela Bartolec Barbir,
Bojan Baletić,
Anto Damjanović,
Velimir Tolić;
- za zamjenike članova/ica:
Branka Mrakužić,  
Mirela Boklić Zubac,
Željko Matijašec,
Tomi Maslov,
Luka Margetić,
Marijana Prevendar,
Jelena Škara,
Renata Krljan,
Nina Mia Čikeš,
Ivica Fanjek,
Mladen Jošić,
Radoslav Dumančić,
Marijo Spajić,
Grga Tolić.
 

Radna tijela gradonačelnika